• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Realizacje

W czasie ponad 25 letniego istnienia przedsiębiorstwa zrealizowano tysiące zleceń na terenie kraju, wśród których można wymienić:

 • obsługę inwestycji budownictwa przemysłowego
 • obsługę inwestycji drogowych
 • obsługę inwestycji budownictwa jednorodzinnego
 • wytyczenia i inwentaryzacje wszelkich sieci uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
 • mapy do celów projektowych tak w terenach zurbanizowanych jak i poza
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe wraz z numerycznym opracowaniem wyników
 • wytyczenia i inwentaryzacje budynków
 • obsługę budowy mostów
 • podziały działek pod drogi, obwodnice
 • podziały działek budowlanych, rolnych na terenach miejskich jak i wiejskich
 • rozgraniczenia, wznowienia granic na terenach miejskich jak i wiejskich
 • założenie numerycznych map zasadniczych
 • założenie numerycznych map ewidencyjnych
 • wektoryzacje map i projektów
 • synchronizacje działek
 • pomiary precyzyjne suwnic, maszyn przemysłowych, kominów
 • pomiary osiadania obiektów budowlanych, przemysłowych, gruntów
 • modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Na życzenie pisemne referencje.

 

Doppelhaus modern 2

large industrial warehouse