• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Oferta

Świadczymy szereg następujących usług:

 • mapy do celów projektowych
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych nieruchomości
 • wytyczenia i inwentaryzacje obiektów kubaturowych jak i liniowych
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
 • mapy do celów prawnych, synchronizacje
 • pomiary precyzyjne, przemieszczeń, osiadań obiektów
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • modernizacje ewidencji gruntów i budynków

 

Apartment Building