• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Oferta

Usługi geodezyjne:

 • mapy do celów projektowych
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych nieruchomości
 • wytyczenia i inwentaryzacje obiektów kubaturowych jak i liniowych
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
 • mapy do celów prawnych, synchronizacje
 • pomiary precyzyjne, przemieszczeń, osiadań obiektów
 • geodezyjna obsługa inwestycji

 

Usługi fotogrametryczne (pomiary dronem):

 • ortofotomapy/ortomozaiki z pikselem o dokładności od 1 do 10 cm
 • modele 3D terenu, obiektów kubaturowych
 • pomiary objętości
 • numeryczne modele terenu
 • chmury punktów
 • pomiary powierzchni dachów oraz ich spadków (np. na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznych)
 • bieżące inwentaryzacje stanu placów budowy, obiektów budowlanych

Zapytaj o inne usługi.

 

Apartment Building